E martë, Shtator 16, 2014
Albanian-ALEnglish (United Kingdom)
   
Text Size

Kërkimi ASP

image image image image
Nga data 25 gusht-14 shtator, nga strukturat e Policisë së Shtetit janë evidentuar 603 raste të ndërtimeve abuzive, për të cilat janë proceduar penalisht 606 shtetas 15.09.2014
Tepelenë, tjetër Operacion Antikanabis 14.09.2014  
Gjirokastër, seksioni kundër drogës godet një tjetër rast të prodhimit dhe shitjes së lëndëve narkotike 14.09.2014
Gjirokastër, Operacioni Antikorrupsion "Provimet e vjeshtës" 12.09.2014  

Informacion për shtyp

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Albania State Police

Zhvendos
-

Si të bëhesh punonjës policie

Top Headline
Informacion mbi procesin

Në vijim të procesit të përzgjedhjes së kandidatëve për Shkollën Bazë të Policisë “Për Patrullë të Përgjithshme” nga data 21 Maj deri me datë 03 Qershor pranë Qendrës së Formimit Policor u zhvillua Intervista me gojë e aplikantëve,...

Read More...
Udhëzues për testin me shkrim

    Udhëzime mbi testin me shkrim:   Read More...

Formular aplikimi për pranimin në Shkollën e Policisë

Udhëzime:
1. Plotësoni çdo kuti në këtë aplikim në mënyrë të plotë. Një aplikim i paplotë mund t’ju skualifikojë nga procesi i përzgjedhjes.
2. Përgjigjuni çdo pyetjeje duke thënë vetëm të vërtetën. Përgjigjet e rreme do t’ju...

Read More...
Udhëzues për Aplikim

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit ka përgjegjësi që personat, të cilët aplikojnë për t’u pranuar në Policinë e Shtetit, të përzgjidhen në mënyrë të drejtë, të paanshme dhe transparente, duke vlerësuar me te mirët. Përzgjedhja...

Read More...
Testi fizik i aplikantëve për Shkollën Bazë të Policisë

Oficerët e policisë kryejnë disa funksione tepër unike gjatë detyrës, disa prej të cilave mund të kërkojnë përgatitje të lartë fizike. Shkalla e aftësisë fizike të policit për t’i kryer këto funksione përcakton ndikimin e vet tek siguria...

Read More...
Zhvendos
-

Shërbime për Qytetarët

Top Headline
Mjetet Lundruese

  Ligji nr.8663, datë 18.09.2000 “Për regjistrimin, klasifikimin, mënyrën e përdorimit dhe kontrollin e mjeteve lundruese me motor me tonazh nën 20 NT” Objekt i  këtij ligji janë të gjitha mjetet lundruese me tonazh nën 20 NT, që kanë një fuqi...

Read More...

Information for foreigners You are allowed to stay in Albania up to 90 based on a short stay visa or without visa. Citizens of the EU, USA, neighboring countries etc. (see downloads) do not need visas. The nationals of Russia, Saudi Arabia, United Arab Emirates,...

Read More...
Për armët

Për aktet ligjore në këtë fushë kliko këtu  
Në Ministrinë e Brendshme, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit  është autoriteti ligjor që pajis me licence , autorizim  dhe certifikata   subjektet  për shërbimet ...

Read More...
Shërbimi i Ruajtjes dhe Sigurisë Fizike

Për aktet ligjore në fushën  “Për shërbimin e ruajtjes dhe sigurisë fizike”  kliko këtu    
Në Ministrinë e Brendshme, Drejtoria e Përgjithshme...

Read More...
Shtetësia

 Informacion për shtetësinë shqiptareKliko këtu për shkarkimin e materialeve Ja cilat jane aktet ligjore e nenligjore per shtetesine shqiptare ne Republiken e Shqiperise :1. Ligjin nr. 8389, date 05.08.1998 “Per...

Read More...
Si të bëjmë një ankesë për një punonjës policie

Policia e Shtetit ështe në shërbim për qytetarët dhe është detyrë e cdo punonjësi të policisë që të veprojë me ndershmëri dhe integritet, të trajtojë publikun me respekt, të mos abuzojë me kompetencat dhe autoritetin dhe të veprojë në mënyrë...

Read More...
Pasaporta

NjoftimPolicia e Shtetit njofton qytetarët se për t'u pajisur me pasaportë për jashtë shtetit, duhet të paraqiten për aplikim në qendrat pranë njësive bashkiake përkatëse, ku do të aplikojnë për t'u pajisur me pasaportë biometrike.Ministria e Brendshme...

Read More...
Kontroll për kundravajtjet rrugore

Këtu mund të kontrolloni për kundravajtjet rrugore të palikujduara
me ane të targës së mjetit dhe numrit të shasisë(17-shifror).

Read More...

Duke vizituar ASP

Kemi 26 vizitorë n'linjë

Login Form