E shtunë, Nëntor 01, 2014
Albanian-ALEnglish (United Kingdom)
   
Text Size

Kërkimi ASP

Kontroll për kundravajtjet rrugore

Këtu mund të kontrolloni për kundravajtjet rrugore të palikujduara
me ane të targës së mjetit dhe numrit të shasisë(17-shifror).

 

    

NR.GJOBAVE
VLERA TOTAL
SHKELJET
PERSHKRIMET

 

Legjislacioni i Policise Rrugore.

 

Login Form