E hanë, Tetor 20, 2014
Albanian-ALEnglish (United Kingdom)
   
Text Size

Kërkimi ASP

image image image image
Vijon në Tiranë edukimi dhe sensibilizimi për qarkullimin rrugor, risi në këtë fushatë janë pjesëmarrja qytetare dhe nxënës në ndihmë të punonjësve të policisë rrugore
Vijon në Tiranë edukimi dhe sensibilizimi për qarkullimin rrugor, risi në këtë fushatë janë pjesëmarrja qytetare dhe nxënës në ndihmë të punonjësve të policisë rrugore
Masat e policisë dhe kontrollet për respektimin e kërkesave ligjore në fushën e transportit publik janë në përputhje të plotë me ligjin dhe në respekt të tij, 18.02.2014  
Policia Rrugore, porosit drejtuesit e mjeteve të tregojnë kujdes gjatë lëvizjes në akset rrugore për shkak të lagështirës dhe pamjes së kufizuar, 12.02.2014  

Kontroll për kundravajtjet rrugore

Këtu mund të kontrolloni për kundravajtjet rrugore të palikujduara me ane të targës së mjetit dhe numrit të shasisë(17-shifror).

 

    

NR.GJOBAVE
VLERA TOTAL
SHKELJET
PERSHKRIMET

 

Legjislacioni i Policise Rrugore.

 

Zhvendos
-

Shërbime për Qytetarët

Top Headline
Kontroll për kundravajtjet rrugore

Këtu mund të kontrolloni për kundravajtjet rrugore të palikujduara me ane të targës së mjetit dhe numrit të shasisë(17-shifror).  

Read More...
Kërkoni ndihmën e Policisë - telefono 129

Policia e Shtetit është në Shërbim të Publikut
Ne kemi nevojë për ndihmën tuaj me qëllim që të rritet siguria në zonën ku ju banoni. Vetëm bashkëpunimi Polici e Shtetit-Komunitet bën të mundur krijimin e një mjedisi ku krimi nuk mund të...

Read More...
Si të bëjmë një ankesë për një punonjës policie

Nëse mendoni se jeni trajtuar keq nga Policia,  ose një punonjës policie u soll keq  me ju apo përdori forcë të panevojshme, ju kini të drejtën të bëni ankesë. Ankesa mund të bëhet përmes telefonit, faksit, postës elektronike, postës shqiptare, ...

Read More...

Login Form