E shtunë, Nëntor 01, 2014
Albanian-ALEnglish (United Kingdom)
   
Text Size

Kërkimi ASP

Bashkëpunimi ndërkombëtar


 

Që të luftohet efektivisht krimi  i organizuar ndërkombëtar,  Europoli bashkëpunon me një numër organizatash dhe vendesh të treta si vijon (sipas rendit alfabetik) : Australinë,  Bankën Qëndrore Europiane,  Bosnjën dhe Hercegovinën,  CEPOL-in (Kolegji i Policisë Europiane), Eurojust-in,  Federatën Ruse,  Frontex-in,  Interpol-in,  Islandën,  ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë,  Kanadanë,  Kolumbinë,  Komisionin Europian,  Kroacinë,  Modalvinë,  Norvegjinë, OLAF-in (Zyra  Europiane Kundër Mashtrimit), Organizatën Botërore të Konsumatorëve,  Qënrën Europiane të  Vëzhgimit të Drogës dhe Varësisë ndaj Drogës,  SITCEN-in (Qëndra e Menaxhimit të Krizave të BE-së), SHBA-në,  Shqipërinë,  Turqinë, Zvicerën,  Zyrën e Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimin.

 

Kjo bëht sipas  marrëveshjeve të bashkëpunimit,  të arritura në përputhje me Konventën e Europolit.  Strategjia e politikës së jashtëme të Europolit,  përcakton kuadrin brenda të cilit Europoli duhet të zhvillojë veprimtarinë e tij lidhur me partnerët e tretë.

 

Login Form