E martë, Tetor 21, 2014
Albanian-ALEnglish (United Kingdom)
   
Text Size

Kërkimi ASP

Formular aplikimi për pranimin në Shkollën e Policisë

Udhëzime:
1. Plotësoni çdo kuti në këtë aplikim në mënyrë të plotë. Një aplikim i paplotë mund t’ju skualifikojë nga procesi i përzgjedhjes.
2. Përgjigjuni çdo pyetjeje duke thënë vetëm të vërtetën. Përgjigjet e rreme do t’ju skualifikojnë automatikisht..
3. Plotësoni informacionin e kërkuar me stilolapës. Në rast se shkrimi nuk është i kuptueshëm, ju mund të skualifikoheni.
4. Nëse një pyetje nuk aplikohet në rastin tuaj, ju lutemi plotësoni kutinë përkatëse duke shkruar “N/A” (nuk aplikohet).
5. Aplikimet e plotësuara duhet të dorëzohen bashkë me kopjen e dëftesës s ë shkollës së mesme ose diplomës së shkollës së lartë, si
dhe një kopje të lejes suaj për drejtim automjeti pranë komisariatit përkatës të zonës.Per te plotesuar formularin e aplikimit per pranimin ne Shkollen e Policise, prinoni dhe plotesoni materialin e meposhtem.

Shkarko ketu.

Login Form