E hanë, Tetor 20, 2014
Albanian-ALEnglish (United Kingdom)
   
Text Size

Kërkimi ASP

SHRSF

Filtri i titullit 

Shfaq # 
nr Titulli i artikullit Shikime
1 Vendim Nr.538, datë 26.5.2009 Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet qendrës kombëtare të licencimit (qkl) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta 1913
2 Ligj Nr.10 137, datë 11.5.2009 Për disa ndryshime në Legjislacionin në fuqi për Licencat, Autorizimet dhe Lejet në Republikën e Shqipërisë 1673
3 Ligj Nr.10 081, datë 23.2.2009 Për Licencat, Autorizimet dhe Lejet në Republikën e Shqipërisë 3250
4 Për paisjen e Shoqerive te Ruajtjes dhe te Sigurise fizike me armatim, municion dhe mjete speciale 4885
5 Model tip 8 VENDIM : Dhënien e certifikatës së punonjësit të shërbimit, 4607
6 Model 5 VETËDEKLARIM (Për verifikimin e gjendjes gjyqësore) 6226
7 Model 4 VËRTETIM Për pranimin e dokumenteve 5084
8 Model 3 AUTODEKLARIM Për certifikimin "punonjës shërbimi" në veprimtarinë e ruajtjes dhe sigurisë fizike 2797
9 Model 2 AUTODEKLARIM Për certifikim "drejtues teknik" për veprimtarinë e shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike 2668
10 Model 1. AUTODEKLARIM Për certifikim "titullar subjekti" që licencohet për veprimtarinë e shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike 1631

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Login Form