Sektori i Policisë Rrugore Korçë

Shefi i Sektorit të Policisë Rrugore Korçë: Lefter Hysi 

E-mail: LEFTER.HYSI@asp.gov.al

Numër kontakti : 069 65 84 457