Komunikimi Virtual

Me shume Informacion Rreth Nesh?

Testimi me shkrim për 798 aplikantët për të ndjekur studimet Bachelor në Akademinë e Sigurisë

 

Në datën 02. 09. 2016 në ambientet e Akademisë së Sigurisë u zhvillua testimi me shkrim për 798 aplikantët që kanë plotësuar kriteret për konkurrim për të ndjekur studimet Bachelor.

Testimi me shkrim u zhvillua normalisht dhe pa patur asnje problem.

Intervista me gojë për të gjithë kandidatët që u shpallën fitues në testimin me shkrim do të zhvillohet më datë 08.09.2016.

Paraqitja e aplikantëve në ambientet e Akademisë së Sigurisë do të bëhet në orën 07:00 në daten e caktuar.

Aplikantët janë të detyruar të paraqiten me uniformë policie, me numrin kodik të indetifikimit të caktuar në listën emërore, si dhe kartën e identitetit.