Komunikimi Virtual

Me shume Informacion Rreth Nesh?

Në datat 22-26 janar 2018 u zhvillua trajnimi rajonal për krimin kibernetik nga 6-të vende të rajonit.

Në datat 22-26 janar 2018, Sekretariati i OSBE-së në Vjenë, në bashkëpunim me Prezencën e OSBE-së në Shqipëri, organizuan në Akademinë e Sigurisë në Tiranë, një trajnim rajonal për krimin kibernetik. Në këtë trajnim morën pjesë përfaqësues nga 6 vende të rajonit dhe në përfundim të trajnimit, u zhvilluar edhe ceremonia e certifikimit.