Komunikimi Virtual

Me shume Informacion Rreth Nesh?

Misioni i Drejtorisë të Certifikimeve Drejtorisë të Certifikimeve dhe Shërbimeve ndaj të Tretëve

Misioni i Drejtorisë të Certifikimeve dhe Shërbimeve ndaj të Tretëve, është zhvillimi i programeve të kurseve të trajnimit dhe testimit për personelin e SHPSF-ve dhe për veprimtaritë e lejuara me armë ndaj të tretëve, si dhe zhvillimin e programeve të aftësimit profesional të punonjësve të Policisë për drejtimin e mjeteve motorike në mënyrë të sigurtë dhe pajisjen më leje drejtimi të kategorisë A1, A2 dhe A.