Komunikimi Virtual

Me shume Informacion Rreth Nesh?

Botimet e Akademisë së Sigurisë

 1. Botimi  i   "Albumit të Akademisë  së Sigurisë"

 2. Botimi  i     Revistës Shkencore “Policimi dhe Siguria” Nr.1 https://issuu.com/policimi.dhe.siguria/docs/policimi_dhe_siguria_nr_1__issuu

 3. Botimi  i     Revistës Shkencore Policimi dhe Siguria” Nr.2 https://issuu.com/policimi.dhe.siguria/docs/policimi_dhe_siguria_nr_2__prill_

 4. Botimi  i     Revistës Shkencore Policimi dhe Siguria” Nr.3 https://issuu.com/policimi.dhe.siguria/docs/policimi_dhe_siguria_nr_3_gusht_

 5. Botimi  i     Revistës Shkencore  Policimi dhe Siguria” Nr.4 https://issuu.com/policimi.dhe.siguria/docs/kontributi_ne_sigurine_publike_nepe

 6. Botimi  i     Revistës Shkencore Policimi dhe Siguria” Nr.5 https://issuu.com/policimi.dhe.siguria/docs/policimi_dhe_siguria_nr.5__prill_20

 7. Botimi  i     Revistës Shkencore Policimi dhe Siguria” Nr.6 https://issuu.com/policimi.dhe.siguria/docs/policimi_20dhe_20siguria_20nr.6._20

 8. Botimi  i     Revistës Shkencore Policimi dhe Siguria” Nr.7 https://issuu.com/policimi.dhe.siguria/docs/policimi_dhe_siguria_nr_7__shtator_

 9. Botimi  i     Revistës Shkencore Policimi dhe Siguria” Nr.8 https://issuu.com/policimi.dhe.siguria/docs/konference_nderkombetare_2017_v_1

 10. Botimi  i     Revistës Shkencore Policimi dhe Siguria” Nr.9 https://issuu.com/policimi.dhe.siguria/docs/konference_nderkombetare_2017_v_2

 11. Botimi  i     Revistës Shkencore Policimi dhe Siguria” Nr.10 https://issuu.com/policimi.dhe.siguria/docs/policimi_dhe_siguria_10_proceedings

 12. Botimi  i     Revistës Shkencore Policimi dhe Siguria” Nr.11 https://issuu.com/policimi.dhe.siguria/docs/policimi_dhe_siguria_nr_11

 13. Botimi  i     Revistës Shkencore Policimi dhe Siguria” Nr.12 https://issuu.com/policimi.dhe.siguria/docs/policimi_dhe_siguria_12_proceedings

 14. Botimi  i     Revistës Shkencore Policimi dhe Siguria” Nr.13 https://issuu.com/policimi.dhe.siguria/docs/policimi_dhe_siguria_13_proceedings