Komunikimi Virtual

Me shume Informacion Rreth Nesh?

NJOFTIM, mbi Bankën e pyetjeve për testimin për gradën Inspektor, Nënkomisar dhe Komisar

Bazuar në urdhrin nr.697 prot., datë 19.07.2016 "Për miratimin e procedurave Standarde të Punës "Për llojin, kriteret dhe mënyrën e zhvillimit të testimit vjetor fizik e profesional, të punonjësve të policisë (Inspektor - Komisar), në vijim do të gjeni bankën e pyetjeve për testimin e njohurive profesionale sipas drejtimeve e profilizimeve të shërbimeve, për trajnimin e detyruar në shërbim.

  1. PYETJET E TESTIMIT VJETOR PROFESIONAL TË PUNONJËSVE TË POLICISË PËR GRADËN “INSPEKTOR” (kliko mbi link)
  2. PYETJET E TESTIMIT VJETOR PROFESIONAL TË PUNONJËSVE TË POLICISË PËR GRADËN “ NËNKOMISAR” (kliko mbi link)
  3. PYETJET E TESTIMIT VJETOR PROFESIONAL TË PUNONJËSVE TË POLICISË PËR GRADËN “KOMISAR” (kliko mbi link)