Komunikimi Virtual

Me shume Informacion Rreth Nesh?

Pyetësor "Online" për Sigurinë Rrugore!

Qendra Kërkimore Shkencore në Akademinë e Sigurisë është duke zhvilluar një projekt kërkimor për sigurinë rrugore në Shqipëri.

Në kuadër të këtij projekti po zhvillohet një anketim për të marrë mendimet e juaja si qytetarë, për sigurinë rrugore në vend.

Në vazhdim gjeni pyetësorin që u kërkohet të plotësohet vetëm për qëllime studimore, duke ruajtur anonimitetin tuaj.

Pyetësori plotesohet online nga kompjuteri ose celulari i juaji, në linkun e mëposhtëm:

https://surveys.enalyzer.com/survey/linkindex?pid=fubac6m8&fbclid=IwAR2u3DzE62AH5E3n28AEZEN3mMGn_dKaaQhESWQfHX6C7QAgCf9A4FHwovo