Komunikimi Virtual

Me shume Informacion Rreth Nesh?

Thirrje për Pjesëmarrje në Konferencën e IV-të Ndërkombëtare me temë "Siguria rrugore dhe përdoruesit e rrugës në Shqipëri”

Të Nderuar Punonjës dhe Drejtues të Policisë së Shtetit !

Me datën 23.05.2019 Akademia e Sigurisë (Qendra Kërkimore Shkencore) do të organizojë Konferencën e Katërt Ndërkombëtare me temë “Siguria rrugore dhe përdoruesit e rrugës në Shqipëri”.

Është e mirëpritur pjesmarrja e Juaj me punime shkencore në këtë Konferencë.

Për hollësi të mëtejshme gjeni bashkëlidhur thirrjen për në Konferencë dhe standartet që duhet të plotësojë prezantimi për në Konferencë.

Jemi të hapur për çdo konsulencë të nevojshme.

 

 

Duke Ju falënderuar,

Drejtori/Rektori i Akademisë së Sigurisë

Drejtues i Lartë Dr. Bilbil Memaj