Komunikimi Virtual

Me shume Informacion Rreth Nesh?

Njoftime në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit

 

 1. NJOFTIM CEPOL Webinar

 2. NJOFTIM Për zhvillimin e Sezonit të Pjesshëm të Provimeve për vitin e parë dhe të dytë/semestri dytë
 3. NJOFTIM Mbi zhvillimin e Sezonit të Pare të Provimeve Maj 2019, me studentët e kursit ”Specialist Hetim Krimi”

 4. NJOFTIM Në zbatim të urdhrit të Dekanatit Nr.128,datë 09.04.2019, provimet e sezonit të parë për vitin e I-rë dhe vitin e II-të.

 5. NJOFTIM Mbi provimet e pjesshme për studentët që ndjekin studimet në programin specialist ”Hetim Krimi"
 6. NJOFTIM Plani kalendarik i detajuar për studentët që ndjekin studimet në programin specialist ”Hetim Krimi”
 7. Fakulteti i Sigurisë dhe Hetimit ju bën Thirrje për Konferencën e Dytë Shkencore “RENDI, SIGURIA, KOMUNITETI” datë 17 Maj 2019, kliko këtu

 8. NJOFTIM Nje ndryshim Urdhri Nr.112 datë 23.01.2019,Për zhvillimin e Sezonit të Dytë të Provimeve Shkurt 2019, në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit

 9. NJOFTIM Thirrje për Pjesëmarrje në Konferencën e IV-të Nderkombëtare me temë “Siguria rrugore dhe përdoruesit e rrugës në Shqipëri”

 10. NJOFTIM Nga 1 shkurti hapet aplikimi për studentët që kanë përfunduar universitetin me rezultate të larta për t'u bërë pjesë e Policisë së Shtetit

 11. NJOFTIM Për Zhvillimin e Sezonit të Dytë të Provimeve Shkurt 2019, që do të zhvillohen në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit, kliko këtu

 12. NJOFTIM Thirrje për botim artikujsh në numrin 14 të revistës shkencore “Policimi dhe Siguria”

 13. NJOFTIM Për Zhvillimin e Sezoni të Parë të Provimeve me vitin e Tretë Akademik 2018-2019 që do të zhvillohet në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit

 14. NJOFTIM Mbi kriteret dhe dokumentacionin që duhet dorëzuar për Nivelin e Dytë të Shkollimit

 15. NJOFTIM Zhvillimi i sezoni të pjesshëm të provimeve që do të zhvillohen në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit

 16. NJOFTIM. Një ndryshim në Urdhrin Nr.869 datë 12.09.2018 “Për fillimin e studimeve të Ciklit të parë “BACHELOR” në Akademinë e Sigurisë, për vitin Akademik 2018-2019.Kliko këtu

 17. NJOFTIM Kantidadët për të konkuruar për Master Profesional, në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit

 18. NJOFTIM Urdhëri i Drejtorit të Përgjithshëm të Policsë së Shtetit, për fillimin e studimeve të ciklit të parë ”Bachelor” në Akademinë e Sigurisë për vitin Akademik 2018-2019

 19. NJOFTIM Urdhëri i Drejtorit/Rektorit të Akademisë së Sigurisë, për fillimin e studimeve të ciklit të pare ”Bachelor” në Akademinë e Sigurisë për vitin Akademik 2018-2019

 20. NJOFTIM Mbi “Zhvillimin e Sezonit të Vjeshtës të Povimeve në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit"

 21. NJOFTIM Mbi Zhvillimin e sezonit të Povimeve për përmirësim note të disa Studentëve në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit

 22. NJOFTIM Mbi Zhvillimin e Sezonit të Dytë të Provimeve në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit

 23. NJOFTIM Mbi zhvillimin e sezonit të pjesshem te provimeve që do të zhvillohen në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit nga data 21 – 30 Maj 2018. Kliko këtu
 24. NJOFTIM Thirrje për Pjesmarrje në Konferencën e III-të Ndërkombëtare me temë “Krimi kompjuterik, kërcënimi kibernetik dhe siguria kombëtare”

 25. NJOFTIM mbi zhvillimin e sezonit të riprovimeve, 2017 – 2018 nga data 23- 28 Prill 2018, të Studentëve “Bachelor” 2015 - 2018

 26. NJOFTIM Pyetjet Formuese për Mbrojtjen e Diplomës me studentët e vitit të Tretë në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit. Kliko këtu

 27. NJOFTIM Mbi zhvillimin e Praktikës Mësimore të Studentëve të vitit të Tretë, te cilët vazhdojnë studimet në Akademinë e Sigurisë. Kliko ketu

 28. NJOFTIM Një ndryshim në Urdhërin Nr.77 datë 19.02.2018 mbi ndryshimin e orareve dhe datave të zhvillimit të provimeve në Fakultet. Kliko këtu

 29. NJOFTIM! Mbi Zhvillimin e Sezonit te Provimeve,  Mars 2018.  Kliko ketu

 30. NJOFTIM! Për zhvillimin e sezonit të pjesshëm të Provimeve që do të zhvillohen në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit

 31. NJOFTIM! Datat e Provimeve të Ndërmjetme

 32. NJOFTIM.Fillimi i procesit mësimore i Semestrit të dytë ne Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit. Kliko këtu

 33. NJOFTIM. Për zhvillimin e sezonit në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit. Kliko ketu

 34. NJOFTIM! Proces transparent dhe i hapur/Shpallen 100 studentët fitues në Akademinë e Sigurisë

 35. NJOFTIM! Mbi rezultatet e provimeve te zhvilluar ne date 25.9.2017. Kliko këtu

 36. NJOFTIM! Mbi zhvillimin e sezonit të Riprovimeve në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit. Kliko këtu

 37. NJOFTIM! Mbi datat e provimeve te Shtatorit 

 38. NJOFTIM! Mbi materielet që duhet të studiojnë konkuruesit për gradën “Komisar dhe Kryekomisar”

 39. NJOFTIM! mbi datat e zhvillimit te Provimeve

 40. NJOFTIM! mbi Akreditimin e Programit të Punës

 41. NJOFTIM! mbi  Miratimin e "Formularve të vlersimit për personelin Akademik"

 42. NJOFTIM!

 43. NJOFTIM! "Ngritja e Njësisë së Brendshme të Sigurimit të Cilësisë"

 44. NJOFTIM! mbi Bankën e pyetjeve për testimin për gradën Inspektor, Nënkomisar dhe Komisar

 45. NJOFTIM! Pjesëmarrje në "Programin e Shkëmbimit Evropian" për vitin 2017

 46. NJOFTIM! Aplikantët e Shpallur Fitues për Studente në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit të Krimit.

 47. NJOFTIM!Testimi me shkrim për 798 aplikantët për të ndjekur studimet Bachelor në Akademinë e Sigurisë.