Komunikimi Virtual

Me shume Informacion Rreth Nesh?

Njoftime në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit

 

 1. NJOFTIM! Pyetje Orientuese për Testimin me Shkrim për Fitimin e Gradës NËNKOMISAR
 2. Shtyhet deri në 15 shtator 2019, afati për aplikimet për Oficerë të Policisë Kriminale

 3. NJOFTIM Në zbatim të urdhrit të Dekanit të Fakultetit të Sigurisë dhe Hetimit, provimet do të zhvillohen në datat si më poshtë, kliko ketu

 4. Njoftim Hapen aplikimet për t'u bërë pjesë e Policisë, për studentët me rezultate të larta

 5. NJOFTIM Mbi zhvillimin e sezonit të pjesshem të provimeve Korrik 2019, me studentët e kursit “Specialist Hetim Krimi”
 6. NJOFTIM CEPOL Webinar

 7. NJOFTIM Për zhvillimin e Sezonit të Pjesshëm të Provimeve për vitin e parë dhe të dytë/semestri dytë
 8. NJOFTIM Mbi zhvillimin e Sezonit të Pare të Provimeve Maj 2019, me studentët e kursit ”Specialist Hetim Krimi”

 9. NJOFTIM Në zbatim të urdhrit të Dekanatit Nr.128,datë 09.04.2019, provimet e sezonit të parë për vitin e I-rë dhe vitin e II-të.

 10. NJOFTIM Mbi provimet e pjesshme për studentët që ndjekin studimet në programin specialist ”Hetim Krimi"
 11. NJOFTIM Plani kalendarik i detajuar për studentët që ndjekin studimet në programin specialist ”Hetim Krimi”
 12. Fakulteti i Sigurisë dhe Hetimit ju bën Thirrje për Konferencën e Dytë Shkencore “RENDI, SIGURIA, KOMUNITETI” datë 17 Maj 2019, kliko këtu

 13. NJOFTIM Nje ndryshim Urdhri Nr.112 datë 23.01.2019,Për zhvillimin e Sezonit të Dytë të Provimeve Shkurt 2019, në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit

 14. NJOFTIM Thirrje për Pjesëmarrje në Konferencën e IV-të Nderkombëtare me temë “Siguria rrugore dhe përdoruesit e rrugës në Shqipëri”

 15. NJOFTIM Nga 1 shkurti hapet aplikimi për studentët që kanë përfunduar universitetin me rezultate të larta për t'u bërë pjesë e Policisë së Shtetit

 16. NJOFTIM Për Zhvillimin e Sezonit të Dytë të Provimeve Shkurt 2019, që do të zhvillohen në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit, kliko këtu

 17. NJOFTIM Thirrje për botim artikujsh në numrin 14 të revistës shkencore “Policimi dhe Siguria”

 18. NJOFTIM Për Zhvillimin e Sezoni të Parë të Provimeve me vitin e Tretë Akademik 2018-2019 që do të zhvillohet në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit

 19. NJOFTIM Mbi kriteret dhe dokumentacionin që duhet dorëzuar për Nivelin e Dytë të Shkollimit

 20. NJOFTIM Zhvillimi i sezoni të pjesshëm të provimeve që do të zhvillohen në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit

 21. NJOFTIM. Një ndryshim në Urdhrin Nr.869 datë 12.09.2018 “Për fillimin e studimeve të Ciklit të parë “BACHELOR” në Akademinë e Sigurisë, për vitin Akademik 2018-2019.Kliko këtu

 22. NJOFTIM Kantidadët për të konkuruar për Master Profesional, në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit

 23. NJOFTIM Urdhëri i Drejtorit të Përgjithshëm të Policsë së Shtetit, për fillimin e studimeve të ciklit të parë ”Bachelor” në Akademinë e Sigurisë për vitin Akademik 2018-2019

 24. NJOFTIM Urdhëri i Drejtorit/Rektorit të Akademisë së Sigurisë, për fillimin e studimeve të ciklit të pare ”Bachelor” në Akademinë e Sigurisë për vitin Akademik 2018-2019

 25. NJOFTIM Mbi “Zhvillimin e Sezonit të Vjeshtës të Povimeve në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit"

 26. NJOFTIM Mbi Zhvillimin e sezonit të Povimeve për përmirësim note të disa Studentëve në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit

 27. NJOFTIM Mbi Zhvillimin e Sezonit të Dytë të Provimeve në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit

 28. NJOFTIM Mbi zhvillimin e sezonit të pjesshem te provimeve që do të zhvillohen në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit nga data 21 – 30 Maj 2018. Kliko këtu
 29. NJOFTIM Thirrje për Pjesmarrje në Konferencën e III-të Ndërkombëtare me temë “Krimi kompjuterik, kërcënimi kibernetik dhe siguria kombëtare”

 30. NJOFTIM mbi zhvillimin e sezonit të riprovimeve, 2017 – 2018 nga data 23- 28 Prill 2018, të Studentëve “Bachelor” 2015 - 2018

 31. NJOFTIM Pyetjet Formuese për Mbrojtjen e Diplomës me studentët e vitit të Tretë në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit. Kliko këtu

 32. NJOFTIM Mbi zhvillimin e Praktikës Mësimore të Studentëve të vitit të Tretë, te cilët vazhdojnë studimet në Akademinë e Sigurisë. Kliko ketu

 33. NJOFTIM Një ndryshim në Urdhërin Nr.77 datë 19.02.2018 mbi ndryshimin e orareve dhe datave të zhvillimit të provimeve në Fakultet. Kliko këtu

 34. NJOFTIM! Mbi Zhvillimin e Sezonit te Provimeve,  Mars 2018.  Kliko ketu

 35. NJOFTIM! Për zhvillimin e sezonit të pjesshëm të Provimeve që do të zhvillohen në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit

 36. NJOFTIM! Datat e Provimeve të Ndërmjetme

 37. NJOFTIM.Fillimi i procesit mësimore i Semestrit të dytë ne Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit. Kliko këtu

 38. NJOFTIM. Për zhvillimin e sezonit në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit. Kliko ketu

 39. NJOFTIM! Proces transparent dhe i hapur/Shpallen 100 studentët fitues në Akademinë e Sigurisë

 40. NJOFTIM! Mbi rezultatet e provimeve te zhvilluar ne date 25.9.2017. Kliko këtu

 41. NJOFTIM! Mbi zhvillimin e sezonit të Riprovimeve në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit. Kliko këtu

 42. NJOFTIM! Mbi datat e provimeve te Shtatorit 

 43. NJOFTIM! Mbi materielet që duhet të studiojnë konkuruesit për gradën “Komisar dhe Kryekomisar”

 44. NJOFTIM! mbi datat e zhvillimit te Provimeve

 45. NJOFTIM! mbi Akreditimin e Programit të Punës

 46. NJOFTIM! mbi  Miratimin e "Formularve të vlersimit për personelin Akademik"

 47. NJOFTIM!

 48. NJOFTIM! "Ngritja e Njësisë së Brendshme të Sigurimit të Cilësisë"

 49. NJOFTIM! mbi Bankën e pyetjeve për testimin për gradën Inspektor, Nënkomisar dhe Komisar

 50. NJOFTIM! Pjesëmarrje në "Programin e Shkëmbimit Evropian" për vitin 2017

 51. NJOFTIM! Aplikantët e Shpallur Fitues për Studente në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit të Krimit.

 52. NJOFTIM!Testimi me shkrim për 798 aplikantët për të ndjekur studimet Bachelor në Akademinë e Sigurisë.