Aktivitet simulues i PAMECA V në Akademinë e Sigurisë

Pas përfundimit të suksesshëm të aktivitetit simulues 4-ditor, të kryer nga PAMECA V, për kadetët e Kolegjit Profesional të Lartë Policor, i cili u regjistrua në të gjitha fazat e tij, u përgatit një video promovuese gjatë periudhës së raportimit, në përputhje me rekomandimet e Delegacionit të BE në Shqipëri, në lidhje me formatin dhe përmbajtjen.

Video në vijim përmban ushtrimin e simulimit të kryer nga 22 studentët protagonistë të Kolegjit Profesional të Lartë të Policisë, nën drejtimin e PAMECA V.