Prezenca e OSBE-së në Shqipëri dhuron 5500 kopje të librave të xhepit “Për rolin e Policisë gjatë procesit zgjedhor”, të cilët do t’u shpërndahen punonjësve të Policisë të ngarkuar me detyra zgjedhore

Prezenca e OSBE-së në Shqipëri dhuron 5500 kopje të librave të xhepit “Për rolin e Policisë gjatë procesit zgjedhor”, të cilët do t’u shpërndahen

Read more

Veliu i akordon “Certifikatë për Shërbime të Dalluara” Drejtorit të Departamentit për Shërbimet Mbështetëse dhe Koordinatorit në Sektorin e Planifikimit Strategjik dhe Botimeve në DPPSH.

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit i akordon “Certifikatë për Shërbime të Dalluara” Drejtorit të Departamentit për Shërbimet Mbështetëse dhe Koordinatorit në Sektorin

Read more