Ky aplikacioon ka për qëllim marrjen në kohë të njoftimeve, mbi faktet dhe rrethanat që lidhen me kryerjen e veprimeve kompjuterike të pa ligjshme në territorin e Republikës së Shqipërisë. Punonjësit e policisë të strukturave të hetimit të krimit kompjuterik, do të kontaktojnë rast pas rasti për vazhdimin e procedurave të mëtejshme me qytetarët që kanë raportuar. Të gjitha të dhënat, e raportuara, do të trajtohen sipas legjislacionit në fuqi.


Për përdorim më të mirë të ketij programi duhet të përdorni