Departamenti për Kufirin dhe Emigracionin

Drejtor Departamenti: Drejtues i Lartë Eduart MERKAJ

email: eduart.merkaj@asp.gov.al