Drejtori i Departamentit për Kufirin dhe Emigracionin

 

Zoti Eduart Merkaj ka lindur në vitin 1977 në qytetin e Lushnjës. Gjatë viteve 1995-1999 ka kryer studimet e larta në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” Elbasan, Fakulteti Filologjik, dega gjuhë-letërsi. Në vitin 2000 ka përfunduar një kurs përgatitjeje për instruktorë pranë SHISH dhe titulluar Oficer në SHISH. Në vitin 2005 ka marrë titullin “Specialist i Lartë Policie” nga Akademia e Policisë. Gjatë viteve 2013-2016 ka kryer studimet në Fakultetin e Drejtësisë Tiranë dhe në vitin 2018 është diplomuar ka përfunduar Masterin e Shkencave “E drejtë Penale”. Është njohës i mirë i gjuhës angleze dhe asaj italiane.

Merkaj është vlerësuar me certifikatë në trajnime të ndryshme në fushën e sigurisë dhe atë menaxhuese, zhvilluar në Akademi Ndërkombëtare të Agjencive Ligjzbatuese Europiane dhe USA. Është certifikuar si Trajner Trajnues, pranë Këshillit të Europës, Strasburg, për fushën e Antikorrupsionit dhe Pastrimit të Parave dhe si Specialist në Hetimin e Veprave Penale për “Parandalimin, hetimin dhe konfiskimin e aseteve kriminale”. Gjithashtu është certifikuar nga Sigurimi i Personelit për Standardet e NATO-s dhe në Akademinë Ndërkombëtare Antikorrupsion në Laxenbourg, Austri.

Merkaj ka mbajtur detyra të rëndësishme gjatë karrierës profesionale. Gjatë viteve 2000-2002 ka qenë Oficer i SHISH Vlorë, ndërsa në periudhën 2002-2003 ka qenë Oficer i SHISH Tiranë. 2003-2006: Oficer në SHKB, pranë Ministrisë së Rendit Publik; 2006-2010: O.P.Gj pranë Zyrës së Prokurorit të Përgjithshëm; 2010-2013: Specialist në Sektorin Antikorrupsion, Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit. 2013-2015: Shefi Sektorit të Forcës së Posaçme, në Drejtorinë e Forcës së Posaçme Operacionale, në Drejtorinë e Policisë së Shtetit. Janar 2016-Prill 2017: Shefi i Sektorit per Hetimin e Korrupsionit ne Drejtorinë për Hetimin e Krimit Ekonomik e Financiar në Drejtorinë e Policisë së Shtetit. Prill 2017 – 20 Mars 2018: Drejtor i Përgjithshëm i Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhë Ankesat në Ministrinë e Brendshme. Mars 2018 – 03 Janar 2019: Drejtor i Departamentit të Policisë Kriminale, në DPPSh.

Aktualisht z. Merkaj është Drejtor i Departamentit për Kufirin dhe Migracionin në DPPSH.