Drejtori i Departamentit për Policinë Kriminale

Zoti Tonin Vocaj mban detyrën e Drejtorit të Departamentit të Policisë Kriminale, me gradën Drejtues i Lartë, që prej muajit janar 2019. Z. Vocaj ka një karrierë të gjatë dhe të suksesshme prej 35 vjetësh në Policinë e Shtetit Shqiptar. Gjatë kësaj periudhe ka kontribuar në fusha të ndryshme të policimit, kryesisht të hetimit të krimeve, rendit dhe sigurisë, si dhe formimit akademik policor.

Vocaj u diplomua në “Shkollën e Lartë të Policisë” në vitin 1985. Ka përfunduar studimet Bachelor në Fakultetin Juridik (2008), zotëron diplomë Master në Administratën Publike, në Fakultetin e Ekonomisë, në bashkëpunim me Universitetin e Nebraskës (2003), si dhe diplomë Master në Drejtësinë Penale (2011). Gjithashtu, në formimin e tij profesional kanë ndikuar një sërë trajnimesh brenda dhe jashtë vendit të ofruara nga organizata dhe partnerë ndërkombëtarë, si dhe pjesëmarrja në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare.

E ka nisur karrierën e tij profesionale si Komandant i Grupit në Forcën e Ndërhyrjes së Shpejtë në Tiranë, për të vijuar me funksione të ndryshme në fushën e hetimit të krimeve dhe rendit publik, në struktura vendore dhe qendrore. Z. Vocaj ka mbajtur pozicionin e Shefit të Kabinetit të Ministrit të Brendshëm (1993-1994), Drejtorit të Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës (2003-2004), Drejtorit të Drejtorisë Vendore të Policisë së Tiranës (2009-2010), Drejtorit të Drejtorisë kundër Krimeve të Rënda (2007-2009; 2010-2013), Shefit të Departamentit të Hetimit të Krimeve në Fakultetin e Sigurisë dhe Hetimit, në Akademinë e Sigurisë në Shqipëri (2016-2019) dhe një sërë detyrash të tjera të rëndësishme, ku ka demonstruar profesionalizëm dhe aftësitë e tij drejtuese.

Përveç funksioneve të ndryshme gjatë karrierës së tij të gjatë, në Policinë e Shtetit Shqiptar, z. Vocaj është autor i disa studimeve dhe botimeve shkencore, si “Hetimi i krimeve kundër jetës”, bashkautor i botimit “Luftëtarët e huaj në konfliktin në Siri dhe Irak, riintegrimi i tyre dhe sfida e sigurisë” etj. Ka njohuri të mira të gjuhës angleze. Z. Vocaj është i martuar dhe ka një vajzë.