Departamenti për Policinë Kriminale

Drejtor Departamenti: Drejtues i Lartë Tonin VOCAJ

email: tonin.vocaj@asp.gov.al