Departamenti për Rendin dhe Sigurinë Publike

Drejtor Departamenti: Drejtues i Lartë Gjovalin LOKA

email: gjovalin.loka@asp.gov.al