Drejtori i Departamentit për Rendin dhe Sigurinë Publike

Drejtues i Lartë Gjovalin Loka është në detyrën e Drejtorit të Departamentit për Sigurinë Publike në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, nga data 16.02.2018 dhe në vijim.

Drejtues i Lartë Gjovalin Loka ka një karriere të gjatë dhe të spikatur në Policinë e Shtetit, prej vitit 1990, dhe ka kryer detyra të rëndësishme në Policinë e Shtetit si më poshtë:

  • Drejtor i Drejtorisë Vendore të Policisë Shkodër, nga data 27.04.2017 deri në datën 16.02.2018.
  • Drejtor i Drejtorisë së Rendit Publik, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, nga data 01.11.2013 deri me datë 04.2018.
  • Drejtor i Drejtorisë Vendore të Policisë Lezhe, nga data 09.04.2002 deri më datë 27.08.2003.
  • Drejtor i Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë, nga data 09.01.2001 deri më datë 09.04.2002.
  • Shefi i Komisariatit të Policisë Nr. 1 Tiranë nga data 01.07.2000 deri më datë 20.01.2002.
  • Shefi i Komisariatit të Policisë Lezhë nga data 20.01.2000 deri në datë 30.06.2000.
  • Shefi Komisariatit të Policisë Policisë Durrës nga data 01.07.1999 deri më datë 20.01.2000.
  • Ka kryer detyra të tjera në si: Specialist në Drejtorinë e Policisë Kriminale në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit.
  • Shef i Policisë Kriminale dhe Specialist i Policisë Kriminale në disa komisariate policie në vend.