Departamenti për Shërbimet Mbështetëse

Drejtor Departamenti: Drejtues i Lartë Theodhori GRAVANI

email: thoedhori.gravani@asp.gov.al