Drejtori i Departamentit për Shërbimet Mbështetëse

Zoti Theodhori Gravani është në pozicionin e Drejtorit të Departamentit të Shërbimeve Mbështetëse që në shkurt 2018 dhe mban gradën Drejtues i Lartë.

Ka lindur në 24 janar 1968 në qytetin e Sarandës.

Vjen nga një eksperiencë mbi 25-vjeçare në Policinë e Shtetit dhe specifikisht me një ekspertizë të gjatë në menaxhimin e shërbimeve mbeshtetëse.

Ka kryer studimet e larta dhe është diplomuar në Akademinë Ushtarake “Skënderbej”, ndërsa studimet pasuniversitare i ka kryer në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Tiranës.

Zoti Gravani kakaluar një cikël të gjatë dhe të vazhdueshëm kualifikimesh brenda dhe jashtë vendit, si në Akademinë e Sigurisë, organizatat ndërkombëtare dhe nga partnerët që kanë asistuar ndër vite në Policine e Shtetit si MAPE, ICITAP, PAMECA etj.

Karrierën në Policinë e Shtetit e ka fillluar që në vitin 1990 dhe në vijimësi ka shërbyer në detyra të ndryshme në qarqet Vlorë, Fier, Tiranë dhe në strukturat qendrore drejtuese.

Është bashkautor apo udheheqës i shumë prej studimeve, procedurave apo manualeve që normojnë veprimtarinë e shërbimeve mbështetëse në Policinë e Shtetit.