Gjirokastër – Orë edukative për sigurinë rrugore, në 2 kopshte

Me vogëlushët e kopshtit nr.7 “Buzëqeshja” dhe ata të kopshtit nr.4 “Dallëndyshet”, në qytetin e Gjirokastrës, punonjësit e Policisë Rrugore zhvilluan një orë edukative me fëmijët, të cilët gjatë kësaj ore mësuan rregullat bazë të qarkullimit rrugor. Ata u njohën me shpjegimet për tabelat që janë vendosur në rrugë, kujdesin që duhet treguar në semafor, vijëzimet për kalimin e këmbësorëve dhe përparësitë në rrugë.👧👦🚴♂🚴♀⚠️🚦🚔

Gjithashtu, punonjësit e Policisë u theksuan vogëlushëve kujdesin që duhet të tregojnë gjatë lëzizjes me biçikletë.

Punonjësi i Policisë kujdeset për sigurinë tuaj në rrugë! Kërko dhe zbato gjithmonë këshillat e tij!

#Sëbashkupërnjëambientmëtësigurt!#👮♂👮♀🚔