Çertifikimi i ekspertëve që përfunduan kursin “Për plotësim njohurish për ekspertë kriminalistë”.

Çertifikimi i ekspertëve që përfunduan kursin “Për plotësim njohurish për ekspertë kriminalistë”. 18768432 1972679586351736 1006990729897597006 o
Në ambientet e Akademisë së Sigurisë u zhvillua ceremonia për çertifikimin e 38 Specialistëve të Policisë Shkencore, të cilët përfunduan me sukses kursin “Për plotësimin e njohurive dhe aftësive të ekspertëve kriminalistë me kurse 4 - mujore”.
Në bazë të konstatimit dhe me iniciativë të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit nga ana e Institutit të Policisë Shkencore dhe në bashkëpunim me Akademinë e Sigurisë u hartuan dhe u miratuan programet dhe kurrikulat e kursit të kualifikimit “Për plotësimin e njohurive dhe aftësive të ekspertëve kriminalistë me kurse 4 -mujore”.
Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit Drejtues Madhor Haki Çako, i pranishëm në ceremoni, gjatë fjalës së tij ka përgëzuar ekspertët kriminalistë për përfundimin me sukses të këtij trajnimi gjatë këtyre muajve dhe ka theksuar se tashmë Specialistët e Policisë Shkencore në qendër dhe në bazë kanë një formim profesional të njësuar dhe në përshtatje me nevojat e kohës.
Drejtori i Institutit të Policisë Shkecore Xhevair Çeloaliaj, ka përshëndetur punën e zhvilluar për hartimin e kurrikulave, programeve për kualifikimin e këtyre ekspertëve si dhe ka vlerësuar domosdoshmërinë e këtij kursi në rritjen e mëtejshme të standarteve në raport me edukimin.
Në përfundim të ceremonisë specialistëve kriminalistë që përfunduan me sukses procesin e kualifikimit 4 mujor, iu dorëzuan certifikatat përkatëse dhe u zhvilluan përshëndetjet e rastit nga kolegët e pranishëm.

18766444 1972680169685011 2955554008211242910 o

18766491 1972680026351692 4648493545782462251 o

18766786 1972680069685021 4705752478957018091 o

18768233 1972680093018352 7080429815084360731 o

18768653 1972680029685025 1281793674316155889 o

18814602 1972679516351743 3842455159429994684 o

18815191 1972680229685005 6479458153482174931 o

18837068 1972680159685012 4239543490576182483 o

18839394 1972680166351678 395741698076069948 o

18839480 1972680023018359 275469249794413072 o

18839558 1972679513018410 8685005686198958774 o

18879858 1972680066351688 4499159719594152320 o

18880336 1972679519685076 6465386119158622396 o

Arkiva

Prill 2018
He Ma Me En Pr Sh Di
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6