Në Akademinë e Sigurisë Tiranë. “Mbi detyrat dhe rolin e Policisë së Shtetit gjatë procesit zgjedhor 2017”.

Në Akademinë e Sigurisë Tiranë.07akademia2

“Mbi detyrat dhe rolin e Policisë së Shtetit gjatë procesit zgjedhor 2017”.

Në kuadër të detyrave të Policisë së Shtetit për procesin zgjedhor "Qershor 2017", për Kuvendin e Shqipërisë, gjatë ditës javës ka vijuar procesi i trajnimeve për trainerët që do trajnojnë të gjithë punonjësit e Policisë në çdo Drejtori Vendore të Policisë, “Mbi detyrat dhe rolin e Policisë së Shtetit gjatë procesit zgjedhor 2017”.

Në trajnim, u referuan temat përkatëse nga lektorë të Drejtorisë së Përgjithshme për Sigurinë Publike, OSCE-ja, nga Sektori i Komunikimit me Median dhe Publikun në Policinë e Shtetit, nga KQZ, si dhe Prokuroria e Përgjithshme.

Trajnimet do vijojnë deri në përfundim të trajnimit të të gjithë efektivave të Policisë së Shtetit

07akademia1

 

07akademia

Arkiva

Fushata Sensibilizuese

Video te tjera ...