Lajmet e Fundit Per Sigurine Publike

Informacione

 1. Vendim Nr.538, datë 26.5.2009 Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet qendrës kombëtare të licencimit (qkl) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta
 2. Ligj Nr.10 137, datë 11.5.2009 Për disa ndryshime në Legjislacionin në fuqi për Licencat, Autorizimet dhe Lejet në Republikën e Shqipërisë
 3. Ligj Nr.10 081, datë 23.2.2009 Për Licencat, Autorizimet dhe Lejet në Republikën e Shqipërisë
 4. Për paisjen e Shoqerive te Ruajtjes dhe te Sigurise fizike me armatim, municion dhe mjete speciale
 5. Model tip 8 VENDIM : Dhënien e certifikatës së punonjësit të shërbimit
 6. Model 5 VETËDEKLARIM (Për verifikimin e gjendjes gjyqësore)
 7. Model 4 VËRTETIM Për pranimin e dokumenteve
 8. Model 3 AUTODEKLARIM Për certifikimin "punonjës shërbimi" në veprimtarinë e ruajtjes dhe sigurisë fizike
 9. Model 2 AUTODEKLARIM Për certifikim "drejtues teknik" për veprimtarinë e shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike
 10. Model 1. AUTODEKLARIM Për certifikim "titullar subjekti" që licencohet për veprimtarinë e shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike
 11. UDHËZIM Nr.656, datë 6.10.2009 "Për procedurat e certifikimit, licencimit dhe kontrollit të veprimtarisë së shërbimit të ruajtjes dhe sigurisë fizike"
 12. Ligj Nr. 9343, datë 10.2.2005, Për disa ndryshime në ligjin nr. 8770, datë 19.4.2001 "për shërbimin e ruajtjes dhe të sigurisë fizike"
 13. Ligj Nr. 8936, date 12.9.2002 Per nje shtese ne ligjin nr. 8770, date 19.4.2001 "per sherbimin e rajtjes dhe sigurise fizike"
 14. Ligji 8770, datë 19.4.2001, "Për shërbimin e ruajtjes dhe të sigurisë fizike"

Arkiva

Dhjetor 2017
He Ma Me En Pr Sh Di
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fushata Sensibilizuese

Video te tjera ...