Autorizime

 1. Autorizim per blerje arme zjarri per personat juridik
 2. Autorizim per blerje/mbajtje arme kategoria (B+C+D) per personat fizik
 3. Autorizim per mbajtje arme (kategoria B, C) per personat fizik qe u njihet e drejta e mbajtjes te armeve me ligj te vecante per shkak te profesionit
 4. Autorizim per blerje /mbajtje arme (gjahu/sportive) per individe
 5. Autorizim i Posacem per blerje/mbajtje arme per individe
 6. Autorizim per blerje/mbajtje arme zjarri ne vendbanim per individe
 7. Autorizim per mbajtje arme personelin shqiptar te sigurimit te autoriteteve te huaja
 8. Autorizim per mbajtje arme nga autoritetet e huaja (mund te perfshije edhe lejen e hyrje-dalje-transportit)
 9. Autorizim per mbajtje arme gjahu per shtetasit e huaj
 10. Autorizim per mbajtje arme per qitje sportive per shtetasit e huaj qe marrin pjese ne veprimtari te organizuara
 11. Autorizim per perdorim skenik te armeve(A, B, C & D)
 12. Autorizim per koleksionim armesh
 13. Autorizim per mbajtjen ne koleksion te armeve te aftesuara
 14. Autorizim per rimbushjes te municioneve te armeve te gjahut
 15. Autorizim per hyrjet-daljet ne RSH te armeve (kategorite B, C & municioneve te tyre) per veprimtari te tregtimit, importit, eksportit
 16. Autorizim per levizje ditore per ushtrimin e veprimtarise te qitjes sportive
 17. Autorizim per transport/transferim te lendeve plasese per perdorim civil
 18. Autorizim per asgjesim te lendeve plasese per perdorim civil
 19. Autorizim per mjete te blinduara
 20. Autorizim per blerje/mbajtje mjete speciale personave subjekteve qe ushtrojne veprimtari te ruajtjes dhe sigurise fizike

Arkiva

Prill 2019
He Ma Me En Pr Sh Di
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5