Lajmet e Fundit te Kufiri & Migracioni

Legjislacioni

 1. Vendim nr.367, datë 13.5.2011 Për një shtesë në vendimin nr.362, datë 1.4.2009 të Këshillit të Ministrave "për përcaktimin e kritereve, procedurave dhe të dokumentacionit për hyrjen, qëndrimin dhe trajtimin e të huajve në Republikën e Shqipërisë"...
 2. Vendim Nr.461, datë 9.6.2010 Për miratimin e strategjisë "për riintegrimin e shtetasve shqiptarë të kthyer, 2010-2015" dhe planit të veprimit të saj
 3. Proces-verbal i konstatimit të kundravajtjes
 4. Çertifikatë Për zëvendësimin e dokumentit te udhëtimit dhe lejes se qëndrimit te humbur
 5. Lista e lejeve të qëndrimit dhe vlera e tyre
 6. Format aplikimi për leje qëndrimi
 7. Lista e vendeve qe aplikojnë në një nga përfaqësitë tona konsullore ne vendet fqinje ose vendet te tjera te ndryshme nga ato te origjinës, për turizëm, te organizuar ne grupe turistike, te ftuara nga një shoqëri turistike shqiptare.
 8. Shtetasit e huaj mbajtës të pasaportave diplomatike dhe të shërbimit që hyjnë pa vizë në Shqipëri
 9. Lista e vendeve shtetasit e të cilave hyjnë pa vizë në Republikën e Shqipërisë dhe çfarë dokumenti duhet të paraqesin
 10. Lista e vendeve, shtetasit e të cilëve hyjnë me vizë në Republikën e Shqipërisë dhe përfaqësitë ku mund të bëhet aplikimi si çmimet përkatëse të vizave
 11. FTESË
 12. Format Aplikimi për Vizë
 13. Deklaratë mbi prezencën në territor Presence’s declaration
 14. Lista e vendeve të BE-së dhe të zonës SHENGEN
 15. Një shtesë në vendimin nr.362, datë 1.4.2009, të këshillit të mintstrave, “për përcaktimin e kritereve, procedurave dhe të dokumentacionit për hyrjen, qëndrimin dhe trajtimin e të huajve në Republikën e Shqipërisë
 16. Vendimi nr.362, datë 1.04.2009, i Këshillit të Mintstrave "Për përcaktimin e kritereve, procedurave dhe të dokumentacionit për hyrjen, qëndrimin dhe trajtimin e të huajve në Republikën e Shqipërisë"
 17. Ligj për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetëror
 18. Ligj për të huajt

Arkiva

Korrik 2019
He Ma Me En Pr Sh Di
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4