Në kuadër të filozofisë së Policimit në Komunitet, po zhvillohet në të gjithë vendin java e vizitorëve të policisë

Policia e Shtetit në kuadër të filozofisë së Policimit në Komunitet, nga data 21-26 tetor, po zhvillon në të gjithë vendin javën e vizitorëve të policisë. Në këtë kontekst, nxënës të shkollave të ndryshme në mbarë vendin po zhvillojnë vizita në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, si dhe të Drejtorive të Policive apo Komisariateve në qarqe.22tetor1

Gjatë paradites së sotme, grupe nxënësish nga shkolla 9-vjeçare “Ali Demi” dhe gjimnazi“Ismail Qemali”, Tiranë, vizituan ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë, ku pasi u njohën me ambientet dhe funksionimin e zyrave, bashkëbiseduan me drejtues të lartë të Policisë së Shtetit.

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit Z. Artan Didi, gjatë bashkëbisedimit me nxënësit, theksoi se punonjësi i policisë në raport me publikun, në raport me fëmijët dhe me brezin e ri, është një shok, një partner, një mbështetës, që gjithmonë do ta keni pranë.

“Ne si polici jemi të interesuar dhe të prirur, sidomos që brezi i ri dhe ju që jeni e ardhmja e Shqipërisë, të keni një jetë sa më të sigurt, të jeni të ruajtur dhe të garantuar nga çdo veprim keqbërës, apo nga çdo veprim tjetër i kundërligjshëm, që mund t’ju dëmtoj ju, mund të dëmtojë të ardhmen tuaj. Për t’ju shprehur apo dhënë këtë mesazh, ne kemi organizuar këto aktivitete, me qëllim, që edhe ju ta ndjeni më afër policinë dhe mos ta shikoni policinë si dikur. Polici është për të ndëshkuar keqbërësit, ndërsa në raport me publikun, në raport me fëmijët, me brezin e ri,ai është një shok, një partner, një mbështetës, që ju gjithmonë do ta keni pranë”, - theksoi Z. Didi.

Në vijim të bashkëbisedimit Drejtori i Përgjithshëm i Policisë iu përgjigj edhe interesimit të nxënësve lidhur me qarkullimin rrugor në Tiranë.

“Kemi ndërmend të ndërmarrim disa nisma për të ndërgjegjësuar njerëzit dhe jo vetëm ato që përdorin mjete, por edhe për këmbësorët, që nuk respektojnë rregullat apo sinjalistikën rrugore. Kemi në plan, që me ndihmën tuaj, ne të bëjmë njëfushate sensibilizuese edhe për më të rriturit, duke vendosur disa fëmijë, apo të moshës tuaj, pranë semaforëve, apo në vendet ku ka vetëm vija të bardha, për të disiplinuar përdoruesit e rrugës, pra kalimtarët e thjeshtë, që edhe ata të kuptojnë, që të gjitha palët duhet të respektojnë rregullat. Po u respektuan rregullat nga të gjitha palët, nga të gjithë njerëzit, atëherë edhe jeta jonë do të jetë më qetë, më e këndshme”- u përgjigj Z. Didi.

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, nëkëtë bashkëbisedim me nxënësit shpalosi edhe nismën më të re, që ka ndërmend të ndërmarrë Policia e Shtetit, për rritjen e sigurisë pranë ambienteve shkollore.

“Ne mendojmë të iniciojmë edhe një tjetër nisëm, në kuadrin e sigurisë në shkolla, për të krijuar zona të ruajtura, ku në vendet me tabelë “Zonë shkolle”, në distanca dhe largësi të caktuara nga shkolla të mos ketë lokale të zhurmshme, ambiente të caktuara, që të mbledhin njerëz, që janë me precedent kriminal, me qëllim që ju të jeni sa më të sigurt.” – theksoi në mbyllje të fjalës së tij Z. Didi.

Gjatë ditës së djeshme, sot, por edhe në ditët në vijim të kësaj jave, ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit dhe të Policive në Qarqe, do të jenë të hapura për publikun.

Aktivitetet me rastin e javës së vizitorëve të policisë zhvillohen me qëllim për të krijuar një klimë më të ngushtë bashkëpunimi ndërmjet Policisë së Shtetit dhe Komunitetit, në kontekstin, ku policia e sheh komunitetin si partnerin e saj në rritjen e nivelit të sigurisë

Shkollat 9-vjecare te kryeqytetit, vizite studimore ne kampin veror Lightforce ne Lezhe

Më datë 9 Qershor 2013 ora 17.00’ në Ishullin e qytetit të Lezhës u zhvillua një ceremoni festive me pjesëmarrjen e 132 fëmijve të shkollave 9 Vjeçare të Kryeqytetit, mundësuar nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara, përmes Asistencës Policore të ICITAP mbi Edukimin dhe reduktimi i kërkesës për drogë dhe substancat e tjera të rrezikshmeekspozite1

Drejtoria e Policise se Qarkut Tirane dhe Drejtoria Arsimore Rajonale e Qytetit & Qarkut Tirane, sipas nje Programi Pune te perbashket me sponsorizimin e Ambasades se Shteteve te Bashkuara-Programit te saj te Asistences Policore ICITAP, si dhe Programit “Mbështetja e Suedise për Policinë e Shtetit (PSH) për Policimin ne Komunitet”, ne perfundim te Programit “Edukimi, ndergjegjesimi dhe reduktimi i kërkesës për drogë dhe substancat e tjera të rrezikshme” u zhvillua nje vizite studimore ne kampin veror Lightforce ne Ishull Lezhe nga datat 07 deri 09 Qershor 2013, me nxenesit me te mire te klasave te 6-ta ne shkollat 9 vjecare te Tiranes, qe kane qene perfitues te programit sensibilizues dhe ndergjegjesues kunder droges, duhanit, alkoolit dhe substanceve te tjera te rrezikshme,

Ky aktivitet bazohet ne, Marreveshjen e Bashkepunimit te muajit Prill 2012, ndermjet Ministrise se Arsimit & Shkences firmosur nga Sekretari i Pergjithshem dhe Drejtorise se Pergjithshme te Policise se Shtetit te Republikes se Shqiperise, firmosur nga Drejtori i Pergjithshem i Policise per zbatimin e Programit “Edukimi, ndergjegjesimi dhe reduktimi i kërkesës për drogë dhe substanca te tjera të rrezikshme” si dhe ne Planet e Veprimit te Perbashketa, ndermjet DAR Qytetit/Qarkut Tiranë dhe DPQ Tiranë per zbatimin e Programit gjate vitit akademik 2012-2013.

Programi u zhvillua ne 66 shkolla 9-vjecare te Tiranes, ne 193 klasa te 6-ta, me pjesemarrjen e 6 596 nxenesve, ne te cilat 2 punonjes policie dhe 1 mesues te trajnuar, zhvilluan tema mesimore lidhur me pasojat qe vijne nga perdorimi i alkoolit, duhanit, marijuanes dhe substancave te tjera te rrezikshme.

Vizita studimore/Eskursioni ne Kampin Veror Lightforce ne Ishull Lezhe nga data 07 deri 09 Qershor 2013”, u zhvillua me pjesemarrjen e 132 femijeve, te cilet jane vleresuar nga mesuesit e shkollave perkatese per vizatimin me te mira te shkolles. Kampi do të drejtohet nga stafi i cili përbëhet nga këshilltarët të cilët janë mësues lokal, si dhe nen kujdesin e Drejtuesve te Policise se Shtetit dhe Arsimit.

Ky organizim do te nderthuret me aktivitete kulturore-sportive (Gjimnastike, konkurs i dhomes me te rregullt, lojra, pune dore, kercim, ngjitje, hokey, not, golf, qitje me hark, talentet etj), takime sensibilizuese, takime mbi ç`eshtjet qe shqetesine sot femijet dhe shoqerine ne teresi dhe do te finolizohet me nje ceremoni ku do te kete çmime per vizatimet me te mira te nxenesve konkurues.

Sa siper, Aktiviteti permbylles u zhvillua diten e Diele, ne daten 09 Qershor, ora 17.00 ne Kampin Veror Lightforce ne Ishull Lezhe, ne nje ceremoni,ku moren pjese dhe personalitete nga dikasteret perkatese (shkresa bashkelidhur). Gjate kesaj ceremonie, nje ekip me Pedagoge nga Universitetit te Arteve te Tiranes – Dega e Grafise u perzgjodhen 3 (tre) posterat/vizatimet fituese te punuara nga nxenesit, per te cilat do te kete dhe çmim.

Policia e Shtetit dhe Aktoret  bashkepunues e vlersojne realizimin e  këtij programi që po implementohet për herë të parë në vendin tonë, si një produkt mjaft pozitiv që i shërben mbrojtjes së fëmijëve, familjes, shkolles dhe shoqerisë nga fenomenet negative të duhanit, alkoolit, marijuhanes, dhe si një filozofi te drejtëpërdrejtë te Policimit dhe Sigurisë në Komunitet.

Drejtoria e Policisë së Qarkut Tiranë

 

 

 

1alpinizem12alpinizem13alpinizem14alpinizem15alpinizem16alpinizem17alpinizem1 

Finalizohet në Kryeqytet projekti midis Policisë dhe Rinisë

Drejtoria e Policisë së Qarku Tiranë ka vendosur në zbatim projektin “Policia pranë të rinjve përmes edukimit e ndërgjegjësimit kundër substancave të rrezikshme (drogë, alkol, duhan) duke bashkëpunuar me Shoqatën Stop Sida në Tiranë, e financuar nga Programi “Mbështetja Suedeze për MB/PSH për policimin në komunitet”, i cili ka si qёllim forcimin e marrëdhënieve midis të rinjve dhe policisë.suedia1

Në fokus të këtij projekti që aktualisht po vijon, janë të rinjtë e grupmoshës 16 - 18 vjeç, të shkollave të Mesme të Përgjithshme “Petroni Nini Luarasi”, “Sami Frashëri”, “Ismal Qemali” dhe gjimnazi “Partizani” në Kryeqytet.

Aktivitetet kanë filluar rreth 1 javë më parë në forcimin e rolit tё tё rinjve nё luftёn kundёr drogёs, pёrmes promovimit tё dialogut dhe komunikimit midis nxënësve në shkollat ​​e mesme, mësuesve, punonjёsve social-shёndetёsor dhe prindërve.

Qëllimi kryesor i këtyre aktiviteteve është forcimi i rolit tё punonjёsit policisё dhe policimit nё komunitet, i cili nuk duhet të jetё dhe të shihet vetёm si njё zbatues drastik i ligjit, por nё tё njёjtёn kohё dhe si edukator dhe pikё referuese pёr nё parandalimin dhe luftёn kundёr drogёs dhe substancave tё tjera abuzive tek të rinjtë.

Aktivitetet sensibilizuese e ndërgjegjësuese mbi edukimin e tё rinjve forcimittё kapacitetevetё mёsuesve, punonjёsvemediko-socialtё shkollavedhepunonjёsittё policisё, deri më tani janë zhvilluar disa seancaveinformuesedheedukuesemekёtogrupe, ku atadotё informohenmbiproblemetedrogёsdhesubstancaveabuzive, problemetsocial-shёndetёsoreqё jepkypёrdorim, mёnyrёnsesitё sillendhetё kёshillojnё njё nxёnёsshkolle, njoftimiiprindёrve, bashkёpunimimeqendratespecializuarsocial-shёndetёsoredheshёrbiminpolicor në rast nevoje.

1suedia1Kёto tema do tё fokusohen nё njohjen e modelit bio-psiko-mjeksor tё pёrdorimit tё substancave abuzive, problemet social-shёndetёsore qё lidhen me kёtё pёrdorim, parandalimin e hershёm, trajtimin dhe referimin e rasteve specifike.

Gjithashtu rёndёsi e veçantё do t’i jepet dhe rritjes sё njohurive tё nxёnёsve mbi mbrojtjen e shёndetit tё tyre seksual dhe riprodhues. Gjatё kёtyre bisedave do tё identifikohen dhe do tё marrin trajnim tё avancuar personat mё aktiv (njohuri dhe veprimtari) tё cilёt do tё shёrbejnё si edukatorё bashkёmoshatar dhe do tё vazhdojnё promovimin e kёsaj nisme.

Duke krijuar nje mjedis social komunikimi nëpërmjet aktiviteteve sociale, sportive në bashkëpunim edhe me autoritetet arsimore dhe përfaqësues të policisë, projekti synon të rrisë efektivitetin e policimit në komunitet me synim ndikimin në rritjen e sigurisë të përgjithshme të të gjithë qytetarëve në mënyrë të vecantë të të rinjve me fenomenet negative që ato mund të hasin.

Objektivat kryesore që besojmë se do të arrihen përmes aplikimit të projektit të mundësuar nga Mbështetja Suedeze për MB/PSH për policimin në komunitet”, do të jetë zvogёlimi i pёrdorimit tё drogёs tek tё rinjtё e shkollave tё mesme tё Tiranёs pёrmes edukimit tё integruar dhe forcimit të policimit nё komunitet.2suedia1

Ato do të synojnë në :

  • Rritjen e ndërgjegjësimit tё nxënësve, mësuesve, prindёrve dhe autoriteteve teëkomunitetit (njësive bashkiake) mbi rreziqet dhe pasojat social-shёndetёsore që lidhen me përdorimin dhe abuzimin me drogёn dhe substancat e tjera tё rrezikshme.
  • Rritja e pjesëmarrjes aktive tё tё rinjve dhe sidomos prindërve te tyre në çështje e abuzimit të substancave duke u fokusuar në parandalimin e hershёm dhe pёrballjen me problemet e abuzimit dhe zvogёlimin e dёmeve tё lidhura me pёrdorimin e substancave abuzive.
  • Forcimi i kapaciteteve të punonjësve të policisë, stafit mediko-social në shkollat ​​e mesme, mësuesit, prindërit për të trajtuar dhe referuar raste specifike tё pёrdorimit tё drogёs nё komunitetin e tyre (familje, shkollё, komunitet, rajon policie, etj).
  • Promovimi rolit pozitiv tё punonjёsit tё policiё dhe policimit nё komunitet nё parandalimin dhe luftёn kundёr pёrdorimit tё substancave ilegale.
  • Mbrojtja shëndetit të të rinjve, policisё dhe komunitetit nga dëmtimet aksidentale (çpimet) me shiringat e përdorura për injektimin e drogës, të cilat janë një burim potencial për transmetimin e infeksionit HIV dhe hepatiteve tё ndryshme.

Drejtoria e Policise se Qarkut Tirane

Shijak, organizohet nje projekt i mbeshtetur nga programi Suedez

Projekti “Forcimi i partneritetit të shkollës me Policinë, parandalim i fenomeneve negative të së ardhmes”, mbështetuar nga programi “Mbështetja Suedeze për Ministrinë e Brendshme/Policinëshijak1 e Shtetit për policimin në komunitet ” po vijon aplikimin e tij në shkollat 9-vjecare e atë të mesme të qytetit të Shijakut, në bashkëveprim me Policinë lokale dhe Bashkinë e Shijakut.
Në kuadër të këtij projekti është synuar përcjellja tek të rinjtë e informacionit që lidhet me filozofinë e policimit në komunitet; strategji kjo tashmë e praktikuar edhe nga Policia e Shtetit, benefitet që aplikimi i saj sjell për rendin dhe sigurinë publike në tërësi, aspektet më të prekshme që lidhen me sigurinë e të rinjve, vendosja dhe ruajtja e urave të bashkëpunimit midis policisë lokale dhe të rinjve,  rikujtesë mbi kontaktin e gatshëm telefonik të Policisë,  përcjellja e përpjekjeve të vazhdueshme që organizata policore bën për të qenë sa më koherente me  problematikën e komunitetit të cilit i shërben si institucioni i cili ka përgjegjësi sigurinë e publikut, rrjedhimisht përmirësimi i imazhit të policisë në sytë e të rinjve, këshillimi i tyre, etj.
Që prej fillimit të aplikimit  të këtij projekti, subjekti zbatues i tij ka zhvilluar në total 6 aktivitete nga të cilat:
-3 takime në shkollat 9-vjecare dhe 1 në shkollën e mesme të qytetit të Shijak, ku punonjësit e Komisariatit të Policisë Shijak kanë përçuar për të rinjtë informacionin e  mësipërm  si dhe kanë zhvilluar bashkëbisedime mbi problematikën dhe perceptimet e nxënësve mbi mënyrat më të mira të zgjidhjes së tyre.
-Në një aktivitet të mëpasshëm, nxënësve të shkollave iu është dhënë mundësia të vizitojnë ambientete e Komisariatit të Policisë si dhe të njihen me disa nga procedurat e pritjes e trajtimit të telefonatave qytetare, kallëzimeve penale, masave administrative dhe trajtimit të shqetësimeve të publikut; aktivitet i cili ka përfunduar me një kokteil të organizuar për të rinjtë.
-Një seminar me nxënës dhe prindër të komunitetit egjiptian, ku krahas informimit  oficerët e Policisë  përçuan mesazhe pro arsimimit, e kjo në mënyrë të veçantë për grupet më vulnerabël të shoqërisë, të cilët janë më të rrezikuar drejt viktimizimit  apo inkriminimit të të rinjve që lënë shkollën.

Ditën e hënë, datë  10.06.2013, projekti në fjalë do të përmbyllet me një aktivitet final, konceptuar në formën e një tryeze të rrumbullaket ne Rajonin e Policise Shijak.  Me përfaqësim nga institucioni policor, pushteti lokal, përfaqësues nga shkollat 9-vjecare dhe të mesme në Shijak, përfaqësues nga  komuniteti egjiptian, të pranishmit do të kenë mundësi që krahas ndjekjes së një prezantimi “Policimi në komunitet, më shumë sesa një filozofi”, të ndajnë me njëri-tjetrin informacion dhe diskutime në funksion të përmirësimit të vazhdueshëm të shërbimit policor, veçanërisht ndaj të rinjve.

Më poshtë një ese e shkurtër, paraqitur nga një nxënëse e Shkollës 9-Vjecare  “Lidhja e Prizrenit” Shijak gjatë aktiviteteve të zhvillluara; perceptim i saj mbi policimin ne komunitet.

Siç dihet, roli i shёrbimeve tё policisё nё njё komunitet ёshtё shumё i rёndёsishёm. Por nga ana tjetёr mjaft i rёndёsishёm ёshtё edhe bashkёpunimi i cdo individi me autoritetet pёrkatёse. Nё komunitetin tonё policia bashkёpunon përveç individёve, edhe me organet arsimore. Ka pasur raste kur nё njё mёnyrё mjaft tё drejtpёrdrejtё drejtoresha e shkollёs sonё ka bashkёpunuar me stafin e policisё sё Rajonit tё Shijakut pёr tё zgjidhur problemet qe kanё pasur tё bejnё me komunitetin ku jetojmё ne. Ёshtё shumё e rёndёsishme tё kuptojmё se policia ka njё rol, qё tё mbrojё qytetarёt edhe pse nё komunitetin tonё nuk kanё ndodhur asnjёherё trazira. Policia e qytetit ka qenё gjithmonё e pёrgatitur pёr çfarёdo lloj aksioni. Duhet tё jemi krenarё qё vendi ynё ka policё kaq tё zotё, tё cilёt nё cdo moment janё gati tё rrezikojnё jetёn e tyre pёr tё shpёtuar jetёn e tё tjerёve.

Drejtoria e Policise se Qarkut Durres

Arkiva

Qershor 2018
He Ma Me En Pr Sh Di
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1