Kërkesat dhe përgjigjet ( të linkuara për AP që nuk kanë instaluar portalin Pyet Shtetin/ Portali Pyet Shtetin i përditësuar me kërkesat dhe përgjigjet)