“Shpëto jetë! Ngrije zërin”

“Shpëto jetë! Ngrije zërin”.

Aktivitet ndërgjegjësues nga ISHP, në bashkëpunim me Kryqin e Kuq Shqiptar dhe Policinë Rrugore, në kuadër të Javës së 5-të Botërore të Kombeve të Bashkuara të Sigurisë Rrugore.

Përfshirja e sa më shumë të rinjve për të promovuar sjelljet e sigurta në rrugë, si komponent shumë i rëndësishëm për të parandaluar aksidentet rrugore.

Bashkou dhe ti!