Tiranë – Falë qytetarëve që e duan rregullin, tani askush si shpëton më sanksionit ligjor.

Tiranë

Pamje aspak normale, të një drejtuesi mjeti që mesa duket nuk i mjafton karrexhata dhe qarkullon mbi trotuarin e këmbësoreve, duke rrezikuar këta të fundit por edhe veten.

Falë qytetarëve që e duan rregullin, tani askush si shpëton më sanksionit ligjor.

Ndihmoni në evidentimin e shkelësve të Kodit Rrugor, pasi rregulli dhe siguria u shërbejnë të gjithëve dhe është detyrë e gjithësecilit për të kontribuuar në rritjen e parametrave të sigurisë rrugore.
SuportoPolicineRrugore